Produksjon


Produksjonen på Tjerne består av slaktekylling, korn, skog og bringebær.

Vi produserer årlig ca 150.000 slaktekylling for Nortura SA. Fra og med høsten 2015 er er produksjonen uten fortilsetningen narasin.

Det dyrkede arealet på gården utgjør ca 1.500 daa., og i hovedsak dyrkes det kornsorten bygg. Vi driver såkalt såfrødyrking, som betyr at kornet som høstes hos oss, blir til såfrø for andre bønder. I tillegg til bygg dyrkes det noe raps.

Det produktive skogarealet på gården utgjør ca 2.000 daa. Vi er opptatt av bærekraftig skogbruk og har valgt å miljøsertifisere skogen gjennom den internasjonale FSC-sertifiseringen.

Bringebærproduksjonen startert i 2005, og utgjør nå ca 25 daa. Mesteparten av bærene selges til ferskkonsum. De siste årene har vi også solgt bringebærsaft og syltetøy med bær fra egen gård under navnet Tjerne gård.

Tjerne gård er en del av nettverket Midt i Mjøsa – www.midtimjosa.no.

 

 

© Copyright Tjerne.no - Satt opp av DMT Kommunikasjon